อัญมณี Gems Directory
testEdit
(testEdit)

กรอสซูลาไรท์
(Grossularite)

กระดองเต่าหรือกระ
(Tortoise shell)

ควอทซ์ตาแมว
(Cat's eye quartz)

คาลไซท์
(Calcite)

งาช้าง
(Ivory)

ซิตริน
(Citrine)

ทดสอบ
(ทดสอบ)

ทับทิม
(Ruby)

ทัวมาลีน
(Tourmaline)

ทานซาไนท์
(Tanzanite)

นิลดำ
(Onyx)

บุษราคัม
(Yellow sapphire)

พลอยตาเสือ
(Tiger's eye)

พลอยตาเสือ111
(Tiger's eye)

พลอยตาเหยี่ยว
(Hawk's eye)

พัดพารัดชา
(Padparadscha)

ฟลูออไรท์
(Fluorite)

มรกต
(Emerald)

มาลาไคท์
(Malachite)

รูทิลเล็ทเต็ท หรือ ซาจีไนท์
(Rutilated quartz or Sagenite)

ร็อคคริสตัล
(Rock crystal)

ลาพิส-ลาซูลี
(Lapis-Lazuli)

สตาร์ควอทซ์
(Star quartz)

สปอดูมีน
(Spodumene)

สเปสซาไทท์ หรือ สเปสซาทีน
(Spessartite)

สโมคกี้ควอทซ์
(Smoky quartz)

หยกเจไดท์
(Jadeite)

หยกเนฟไฟรท์
(Nephrite)

หินปะการัง
(Coral)

ออบซิเดียน
(Obsedian)

อะคัวมารีน
(Aquamarine)

อะมีทีสต์
(Amethyst)

อะเวนจูรีน
(Aventurine)

อัลมันไดท์หรืออัลมันดีน
(Almandite)

อำพัน
(Amber)

ฮีมาไทท์
(Hematite)

เซอร์เพนทีน
(Serpentine)

เทอร์ควอยซ์
(Turquoise)

เพชร
(Diamond)

เพอริดอท หรือ โอลิวีน
(Peridot or Olivine)

แอนดราลูไซท์
(Andalusite)

แอนดราไดท์
(Andradite)

โกชีไนท์
(Goshenite)

โซดาไลท์
(Sodalite)

โทแพส
(Topaz)

โรสควอทซ์
(Rose quartz)

โรโดไลท์
(Rhodolite)

โอปอล
(Opal)

ไข่มุก
(Pearl)

ไดออปไซด์
(Diopside)

ไพลิน
(Blue sapphire)

ไพโรป
(Pyrope)


|
News
|
Gallery
|
Jobs
|
About
|
Contacts
|
Site Map
|
© copyright 2011 SGS : The School of Gemological Sciences (Thailand). All Rights Reserved.